กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เพาซ์, แรนดี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเดอะลาสต์เลกเชอร์
เลขเรียก926.219
ผู้แต่งเพาซ์, แรนดี
หัวเรื่องนักคอมพิวเตอร์. , ความตาย - - แง่จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม