กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันพัฒนาวิชาการพลเรือน สำนักงาน กพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิชาการพลเรือน สำนักงาน กพ.
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การพัฒนาบุคลากร. , การเรียนรู้.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม