กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสิทธิ์ สืบชนะ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน โดย นายประสิทธิ์ สืบชนะ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , ประสิทธิ์ สืบชนะ- -ผลงานทางวิชาการ. , กระบวนการจัดการความรู้.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องด้านที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ผลงานหมายเลข 1 เรื่อง การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดย นายประสิทธิ์ สืบชนะ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ผลงานหมายเลข 2 เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ โดย นายประสิทธิ์ สืบชนะ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม