กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรพงษ์ มาลี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุรพงษ์ มาลี
หัวเรื่องการบริหารองค์ความรู้. , การเรียนรู้องค์การ. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม