กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมชาย ขจรศักดิ์ชัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย ขจรศักดิ์ชัย
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , การดำเนินชีวิต. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สำนักพิมพ์โบนัส พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม