กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชูชาติ อัศวโรจน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร พร้อมคำอธิบาย
เลขเรียก343.056
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่องกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร , กฎหมายศุลกากร , พิกัดอัตราศุลกากร - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย , กฎหมายศุลกากร - - ไทย , พิกัดอัตราศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม