กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นายมหาชน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม