กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่องที่อยู่อาศัย. , อาคารชุด.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่องกฎหมาย. , ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม