กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปรีดา กุลชล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTQM เศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งปรีดา กุลชล
หัวเรื่องเศรษฐกิจพเพียง. , TQM.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม