กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ = When markets collide
เลขเรียก337
ผู้แต่งเอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด
หัวเรื่องเศรษฐกิจ. , ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม