กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.78
ผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
หัวเรื่องภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี. , ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม