กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตรีสุคนธ์ การะเกตุ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำโปรแกรมระบบงานบัญชี กรมธนารักษ์ (TPOS) มาใช้แทนการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , ระบบบัญชีส่วนราชการ. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโปรแกรมระบบงานบัญชี กรมธนารักษ์ มาใช้แทนการบันทึกบัญชีแบบ Manualของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องโปรแกรมระบบงานบัญชี. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องด้านกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกบัญชีแบบManual ของเงินทุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไหทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป TPOS ของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 โดยนางสาวตรีสุคนธ์ การะเกตุ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม