กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุพัตรา ยุทธนากุล พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย แบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2548-2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่องด้านกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย แบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 โดย นางสุพัตรา ยุทธนากุล ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
เลขเรียก
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , สุพัตรา ยุทธนากุล- -ผลงานทางวิชาการ. , ระบบประเมินผล.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม