กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม