กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บอกซ์, คิวริออซิตี้ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องที่มาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติ
เลขเรียกย ย
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,แปล
หัวเรื่องความเป็นอยู่และประเพณี. , วัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก909
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่องประวัติศาสตร์โลก.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม