กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศูนย์ประสานงานสงฆ์แห่งประเทศไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลความเห็นของพระสังฆาธิการ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งศูนย์ประสานงานสงฆ์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องพระสังฆาธิการ. , สงฆ์ - - การปกครอง ระเบียบข้อบังคับ. , พระวินัย.
สำนักพิมพ์วงศ์เสรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม