กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี 2537 - 2538
เลขเรียก001.402
ผู้แต่งสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
หัวเรื่องนักวิจัย - - ไทย - - ทำเนียบ. , กาญจนาภิเษก.
สำนักพิมพ์ศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม