กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จุฑามาศ จิวะสังข์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำเงินขายภาพออนไลน์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
หัวเรื่องการตลาดอินเตอร์เน็ต. , พาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์. , เว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ดรีม แอนด์ แพชชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่องโมเดลสเกตอัพ , การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม