กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินตราและวิวัฒนาการของระบบเงินตรา
เลขเรียก343.032
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่องเงินตรา- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์. , ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย. , เงินตรา -- ไทย. , ทรัพย์สิน - - ไทย. , พระคลังมหาสมบัติ.
สำนักพิมพ์สทรีท พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ 36 ปี
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม