กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง80 พรรษา ปวงชนประชาเป็นสุขศานต์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
หัวเรื่องไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์สำนักงาน กปร.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
หัวเรื่องการพัฒนาการเกษตร. , พระราชกรณียกิจ. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ. , ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ. , เกษตรทฤษฎีใหม่.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม