กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณากรณีจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพ่ออยู่อาศัยราย นางจอมทอง สุวรรณตันทุลาแปลงหมายเลขทะเบียบที่ พช.477 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม