กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทิดศักดิ์ ฤทธิชัย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมะนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม