กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วไลพรรณ สังครุธ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับราษฎรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , วไลพรรณ สังครุธ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , วไลพรรณ สังครุธ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม