กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธนพร พรหมพันธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศ (ปตท) ให้กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาศาลปกครอง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพร พรหมพันธุ์
หัวเรื่องการโอนทรัพย์สิน. , ธนพร พรหมพันธุ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพร พรหมพันธุ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ธนพร พรหมพันธุ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม