กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก = 7 Wonders of the World
เลขเรียก
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเจ็ดอย่าง. , สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัวเพื่อสร้างเด็กสองภาษา
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี , ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ , ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก404.208
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องบิดามารดาและบุตร. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม