กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จงรัก บุญทันเสน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กส.584 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , จงรัก บุญทันเสน- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่แพร่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา. , โครงการรัฐเอื้อราษฎร์. , สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม