กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่องวิจัย - - การประเมินผล. , วิจัย. , การวัด. , การประเมินผลงาน.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่องวิจัย. , สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์บีเจ. เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวผาสุก
เลขเรียก
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุดมคติและจริยธรรมตำรวจหลักการและประสบการณ์
เลขเรียก363.2
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่องตำรวจ. , จรรยาบรรณตำรวจ.
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม