กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไพบูลย์ ช่างเรียน พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารคุณภาพ
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่องกลุ่มสร้างคุณภาพงาน.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และ การบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่องการจัดการ. , วัฒนธรรม. , ไทย - - อารยธรรม.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่องวัฒนธรรม. , การบริหารการพัฒนา - - ไทย.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม