กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาติ ธาดาธำรงเวช พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-. , เศรษฐศาสตร์ -- ไทย.
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีหลักว่าด้วยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม