กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กำธร นิมิตภัทร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งกำธร นิมิตภัทร
หัวเรื่องข้าราชการ - - การสอบ.
สำนักพิมพ์ตำราทอง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม