กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรีรัตน์ ทองอินทร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องการเขียนจดหมาย. , จดหมายธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing
เลขเรียก421.1
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน. , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซี่ยน
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ. , ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี. , ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม