กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จักร ติงศภัทิย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจักร ติงศภัทิย์
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม