กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รีด แพทริเชีย ซี พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ ตอน เจ้าหญิงสยบมังกร (เล่มที่1)
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ เล่ม 1 ตอน เจ้าหญิงสยบมังกร
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ เล่ม 3 ตอน ตามหาดาบพระราชา
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ เล่ม 4 ตอน เจ้าชายกู้บัลลังก์
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ เล่ม2 ตอน ตามล่าหามังกร
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม