กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , การแก้ปัญหา.
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม