กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พัดชา กวางทอง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรรพวิธีจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ : Knowledge Management to Intelligent Organization
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
พัดชา กวางทอง
หัวเรื่องผู้นำ. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม