กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องในหลวงในดวงใจ
เลขเรียก293.159
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชา,.
สำนักพิมพ์บุ๊คสไมส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม