กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทิยา จันทร์พันธ์ , แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องใช้{34}เวลา{34}มาสร้างความสำเร็จ
เลขเรียก658.4093
ผู้แต่งจีฮยอน,คิม
วิทิยา จันทร์พันธ์ , แปล
หัวเรื่องการบริหารเวลา. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
เลขเรียก158.6
ผู้แต่งรันโด คิม
วิทิยา จันทร์พันธ์ , แปล
หัวเรื่องการตัดสินใจในวัยรุ่น. , วัยรุ่ย - - คำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต.
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม