กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องQ ที่คุณควรมี
เลขเรียก153
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่องปัญญา. , ไอคิว.
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
เลขเรียก658.405
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่องการบริหารความขัดแย้ง.
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่องผู้บริหาร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม