กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองวินัย สำนักงาน ก.พ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม