กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชูศักดิ์ อุดมศรี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งนราศรี ไววนิชกุล
ชูศักดิ์ อุดมศรี
หัวเรื่องธุรกิจ -- วิจัย. , วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม