กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บัญชา ปะสีละเตสัง พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่องไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ส.เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL และ Dreamweaver.
เลขเรียก005.7126
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่องPHP (ภาษาคอมพิวเตอร์). , มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). , การพัฒนาเว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQL และjQuery
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่องพีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การพัฒนาเว็บไซต์ , เว็บไซต์ -- การออกแบบ , มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม