กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักนโยบายและแผน, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียกสร
ผู้แต่ง สำนักนโยบายและแผน, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์เดอะสยามเฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม