กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรู้จักรู้ใจวัย10 ถึง 12 ปี ไม้เบื่อไม้เมากับพ่อแม่
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งสุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ
หัวเรื่องเด็ก -- การดูแล. , วัยรุ่น. , จิตวิทยาเด็ก. , เด็ก -- การเจริญเติบโต. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
สำนักพิมพ์แปลน พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม