กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ -- วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม