กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พวงทอง ไกรพิบูลย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจากมะเร็งอย่างเป็นสุข
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องมะเร็ง - - ผู้ป่วย , มะเร็ง - - ผู้ป่วย - - การดูแล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องมะเร็ง. , มะเร็ง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ลึกและเข้าใจโรคภายในของผู้หญิง
เลขเรียก618.1
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องสตรี -- สุขภาพและอนามัย. , สตรี. , สตรี - - โรค. , นรีเวชวิทยา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม