กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งกุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย. , ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร. , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร. , ภาษาอังกฤษ - - การแปล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม