กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตุสิตา สงสวาสดิ์ และสกุลรัตน์ ถาวรแก้ว, แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนี่แหละวิธีพูดพิชิตใจคน = It's the way you say it
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งแครอล เอ. เฟลมิ่ง
ตุสิตา สงสวาสดิ์ และสกุลรัตน์ ถาวรแก้ว, แปล
หัวเรื่องการพูด. , วาทศิลป์.
สำนักพิมพ์นกฮูก พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม