กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มนตรี เจียมจรุงยงค์,แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ข้อคิดเอาชนะความจน
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งกู๋กู่
มนตรี เจียมจรุงยงค์,แปล
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล.
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตั๋วจำนำ 29 ใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งฉินซื่อหลิน
มนตรี เจียมจรุงยงค์,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์เอโนเวล
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหยุดจน
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งโคดึกซอง
มนตรี เจียมจรุงยงค์,แปล
หัวเรื่องหนี้. , การเงินส่วนบุคคล.
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม