กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ลู,มารี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำนานล่าอัจฉริยะ
เลขเรียก
ผู้แต่งลู,มารี
พลอย โจนส์,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย. , นวนิยาย - - แปล. , นวนิยาย - - อเมริกา.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัจฉริยะพลิกแผนล่า :PRODIGY
เลขเรียก
ผู้แต่งลู,มารี
พลอย โจนส์,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - อเมริกา.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม