กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กิลเลี่ยน ไฟน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเล่นซ่อนหาย : Gone Girl
เลขเรียก
ผู้แต่งกิลเลี่ยน ไฟน์
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสียงลวงตาย= Dark Places
เลขเรียก
ผู้แต่งกิลเลี่ยน ไฟน์
พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม